MEĐUNARODNI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ISKAZIVANJA INTERESA INVESTITORA, STRATEŠKOG PARTNERA ILI STICANJA PRAVA VLASNIŠTVA FUDBALSKOG KLUBA ZVIJEZDA 09

U skladu s zaključkom Skupštine FK Zvijezda 09, Upravni odbor kluba dana 24.11.2021. godine, objavljuje Međunarodni javni poziv za prikupljanje ponuda iskazivanja interesa investitora, strateškog partnera ili sticanja prava vlasništva Fudbalskog kluba Zvijezda 09.

Fudbalski klub Zvijezda 09 Etno selo Stanišići je osnovan 2009. godine od strane gosp. Borislav Stanišić, predsjednika Upravnog odbora. Sjedište kluba se nalazi na adresi Pavlovića put br. 32, Etno selo Stanišići, 76 300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH. Pravni oblik funkcionisanja jeste udruženje građana. U skladu s članom 90. Zakona o sportu Republike Srpske postoji mogućnost transformacije Udruženja Fudbalski klub Zvijezda 09 u sportsko privredno društvo.

Organi upravljanja Udruženja Fudbalski klub Zvijezda 09 Etno selo Stanišići čine:

  • Skupština – 15 članova
  • Nadzorni odbor – 3 člana
  • Upravni odbor – 5 člana

Predsjednik Upravnog odbora je gosp. Borislav Stanišić koji je istovremeno i glavni finansijer kluba. U vlasništvu porodice Stanišić nalazi se stadion u Ugljeviku, kapaciteta 5.000 sjedećih mjesta, projektovan prema UEFA standardima. Za svoje potrebe stadion koristi prvi tim FK Zvijezda 09 i omladinske selekcije BiH te ženska fudbalska reprezentacija. U sklopu stadiona nalazi se i administrativna zgrada s 4.500 m2, također u vlasništvu porodice Stanišić.

FK Zvijezda 09 u sklopu svoje akademije kao trening centar koristi fudbalske terene u Etno selu Stanišići i to dva prirodna i jedan teren s vještačkom travom.

FK Zvijezda 09 budućem investitoru / strateškom partneru / vlasniku omogućava učešće u radu ili vlasništvo kluba, koji redovno izmiruje sve svoje obaveze, bilježi pozitivan finansijski izvještaj, posjeduje operativne bankovne račune bez dugovanja prema radnoj zajednici ili poreskim institucijama s vrhunskom infrastrukturom i respektabilnom akademijom.

Prvi tim FK Zvijezda 09 u prošlosti je u nekoliko navrata bio učesnik najvišeg ranga takmičenja u BiH, dok je ekipa U-19 aktuelni osvajač fudbalskog prvenstva BiH te u sezoni 2020/2021 učesnik UEFA Youth League.

Zainteresovana pravna ili fizička lica mogu se javiti na ovaj Međunarodni javni poziv dostavom pisma namjere do dana 31.12.2021. godine lično, putem pošte ili na email adresu: info@fkzvijezda09.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INTERNATIONAL PUBLIC PROPOSAL FOR COLLECTING OFFERS, EXPRESSION OF INVESTORS’ INTERESTS, STRATEGIC PARTNER OR ACQUISITION OF RIGHTS TO OWNERSHIP OF THE FOOTBALL CLUB ZVIJEZDA 09

According to the conclusion from the Assembly of the FC Zvijezda 09, Board of Directors published the International Public Proposal for Collecting Offers, expression of investors’ interests, strategic partner or acquisition of rights to ownership of the Football Club Zvijezda 09 on 24nd November 2021.

Football Club Zvijezda 09 Ethno Village Stanišići was founded in 2009 by Mr Borislav Stanišić, President of the Borad of Directors. Seat of the club is at the address Pavlovića put no. 32, Ethno Village Stanišići, 76 300 Bijeljina, the Republic of Srpska, BiH. Legal form of functioning is the association of citizens. According to the Article 90 of the Law on Sports of the Republic of Srpska, there is a possibility of transformation of the Association of the Football Club to sports company.

Management bodies of the Association of the Football Club Zvijezda 09 Ethno Village Stanišići consist of:

  • Assembly – 15 members
  • Supervisory Board – 3 members
  • Board of Directors – 5 members

President of the Board of Directors is Mr Borislav Stanišić, who is the main financier of the club at the same time. Stanišić family owns the stadium in Ugljevik, with the capacity of  5,000 seats, projected due to UEFA standards. The first team of the FC Zvijezda 09 and youth selection of BIH, as well as women’s national football tea, use the court for their needs.  Within the court there is also an administrative building with the surface of 4,500 m2, also owned by Stanišić family.  

Within its academy FC Zvijezda 09 uses the footbal courts in the Ethno Village as a training centre, i.e. two natural courts and one court with artifical grass.

FC Zvijezda 09 enables the future investor/strategic partner/owner, who regularly pays their duties, has positive financial report, has operational bank accounts without debts towards working community or tax institutions with the top quality infrastructure and respectable academy, to participate in work or ownership of the club.

In the past, the first team of FC Zvijezda 09 participated in the highest rank competition in BIH for several times, while the team U-19 was the winner of the football championship in BIH, and they participated in the UEFA Youth League during the season 2020/2021.

Interested legal entities or individuals can apply to this International Public Proposal by sending the Letter of Intention not later than 31st December 2021 personally, via post office or to the e-mail address: info@fkzvijezda09.com